Doğa Enerji Esenyurt Elektrik Santrali

 

Semerkand Yapı

Doğa Enerji Esenyurt Elektrik Santrali, Türk Hükümeti'nin, Avrupa Standartlarının ve Dünya Bankasının katı çevre yönergelerini karşılayacak şekilde tasarlanmış ve yapılmıştır. Şirket felsefesinin bir parçası olarak, santralin hava, su ve santral etrafındaki arazinin kalitesini minimal düzeyde etkileyecek şekilde yapılmasına ve işletilmesine öncelik verilmiştir. Santralin inşaatından önce, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden danışmanlar ve çevre uzmanları geniş çaplı bir araştırma yapmış ve Türk yasasına göre bir çevreye etki raporu hazırlamıştır. Söz konusu rapor Çevre Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Doğa Enerji Esenyurt Elektrik Santrali, temiz doğal gazı, Dry Low Nox azaltıcı teknolojisi ve yüksek verimliliği ile çevre dostu bir santraldir. Bu da, özellikle kWh başına iki kat daha fazla karbondioksit üreten kömür yakmalı santrallerle karşılaştırıldığında dünyanın atmosferi üzerinde daha az sera etkisi anlamına gelir. Santralin soğutma suyu, santral sahasında bulunan arıtma tesisinde arıtılarak çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüştürülür. Son olarak da, santralin tasarımında gürültü azaltıcı sıkı önlemler alınmıştır.

DOĞA ENERJİ ÜRETİM SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Merkez
Süleyman Demirel Caddesi Kemal Sunal Sokak
No:3 Kat:2 D:15/16 Esenkent/Esenyurt/İstanbul
www.dogaenerji.com.tr


1.4milyar kw/saat Elektrik Üretimi
1.4 Milyar kw/s Elektrik Üretimi

Doğa Enerji, Esenyurt Elektrik Santrali, Türkiye'de yabancı sermayenin kullanıldığı ve uluslararası çevre standartlarının uygulandığı ilk Yap İşlet Devret tarzındaki elektrik santrallerinden biridir. Bu, 180MW gaz yakmalı, kombine çevrim elektrik santrali, Türk ekonomisinin hızla büyüyen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1.4 milyar kilovat/saat üretim yapmaktadır. Toplam yatırım 173 milyon dolardır.

Kombine Çevrim Gaz Tirbünü
Kombine Çevrim Gaz Tirbünü

CCGT teknolojisi, elektrik üretiminde geleneksel tek çevrim elektrik santrallerinden daha verimlidir. Gaz türbinlerinin kullanıldığı CCGT Teknolojisi, en verimli kömür santrallerindeki %37'lik oranla karşılaştırıldığında yaklaşık %55 termal verimlilik sağlar. Bu da, üretilen kWh başına %45 daha az yakıt tüketimi anlamına gelmektedir. Doğal gaz, santral sahasına 3 kilometre olan BOTAŞ Ana Doğal Gaz Ületim Boru hattından ulaştırılmaktadır.

İşletme
İşletme

Doğa Enerji Elektrik Santralinin üretimi nominal olarak 180 MW'dir. Santral, minimum kadroyla merkezi olarak kontrol edilmek ve otomatik olarak işletilmek üzere tasarlanmıştır. Santral, yaklaşık %42 verimlilik beklentisinde baz yük işletimi için tasarlanmış olup, hızlı yük yanıtı ve kapatılmasının ardından hızlı başlatma kabiliyetine sahiptir. Üç adet 40 MW GE Frame 6B gaz türbini teker teker ayrı jeneratörlere bağlanıp, Isı Geri Kazanımı Buhar Jeneratörüne (HRSG) açılmaktadır. HRSG tarafından üretilen buhar jeneratöre bağlı 72 MW bir buhar türbinine besleme yapmaktadır. İşletme sırasında gerektiğinde, gaz türbinleri yedek olarak doğal gazdan dizel yağına geçebilme kabiliyetine sahiptir. Depo tesislerinde, tam yük çalışma için 10 gün yetecek kadar yakıt bulunmaktadır.

Çevreci Üretim
Çevreci Üretim

Doğa Enerji Esenyurt Elektrik Santrali, temiz doğal gazı, Dry Low Nox azaltıcı teknolojisi ve yüksek verimliliği ile çevre dostu bir santraldir. Bu da, özellikle kWh başına iki kat daha fazla karbondioksit üreten kömür yakmalı santrallerle karşılaştırıldığında dünyanın atmosferi üzerinde daha az sera etkisi anlamına gelir.