Gizlilik ve Kullanım Koşulları

 

Site Kullanım Koşulları

Bu internet sitesini (Kısaca "Site" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde "Siteyi"ı kullanmaktan vazgeçiniz. "Site" sahibi bu "Site"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "Site"yi ve "Site" kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Bu "Site"nin sahibi Süleyman Demirel Cad. Kemal Sunal Sok. No:1 Esenkent /Esenyurt/ İSTANBUL adresinde mukim Semerkand Yapı A.Ş. (Bundan böyle kısaca "Semerkand Yapı" olarak anılacaktır)'dir.

Semerkand Yapı "site"yi zaman zaman düzenlediği kampanyaları duyurmak, ziyaretçilerin ilgisini çekebileceğini düşündüğü konular, içerikler farklı hizmet ve çalışmalardan ziyaretçileri haberdar etmek amacıyla kullanmaktadır.


Gizlilik

Üyelerin-Kullanıcıların ("Kullanıcılar" veya "Kullanıcı") gizliliğinde, korunmasında ve ilgili diğer hususlarda aşağıda yazılı bulunan Gizlilik Politikası maddeleri geçerlidir.

1)Semerkand Yapı Kullanıcılar tarafından ortamda doğrudan kendisiyle paylaşılan bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

2) Kullanıcılar tarafından Site üzerinden işlem yapmak ve/veya form doldurmak suretiyle elektronik paylaşılan Gizli Bilgileri, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi Kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır. Gizli Bilgiler, kişi adı ve soyadı, adresi, telefon numarası, vb. bilgileri içermektedir.

3) Müşterinin sisteme girdiği tüm Gizli Bilgiler değiştirebilmektedir. Bu nedenle Kullanıcılar, kendisinin belirleyeceği Kullanıcı Şifresini korumakla yükümlüdür. Kullanıcıların Kullanıcı Şifresini 3. kişilerle paylaşmaması halinde bilgisi dışında ulaşılması ve bilgilerinin değiştirilmesi mümkün değildir.

4) Semerkand Yapı, Gizli Bilgileri işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde herhangi bir şirket veya üçüncü kişiye kullandırılmayacak, sitenin amacı dışında bir nedenle ya da ticari amaçla kullanılmayacaktır.

5) Bununla birlikte, Semerkand Yapı, Gizli Bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. Gizli Bilgilerin haricinde, Site kullanımı sırasında izlediği ziyaretçi ve Kullanıcı hareket ve tercihlerini analiz ederek, Site'yi geliştirip ihtiyaçlara cevap verebilmek adına yorumlamaktadır. Gizli Bilgileri Site Kullanıcılarına daha özel ve etkin bir iletişim kurabilmek adına Semerkand Yapı iş ortakları ile paylaşılabilecektir. Sayfaların nereden geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen "cookie" (çerez) adlı teknolojinin kullanıldığı durumlarda aynı şekilde sitenin farklı alanlarının izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistiki veri olarak toplanmakta olup kişiye özel yapılan bir uygulama değildir. Bu teknoloji ile amaçlanan kullanıcıların daha sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı için daha kolay ulaşılabilir kılmaktır.

6) Semerkand Yapı, Gizli Bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, üçüncü bir kişinin girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Tüm önlemleri aldığı halde, siteye ve sisteme yapılan saldırılarla bilgilerin üçüncü şahışların eline geçmesi durumunda, Semerkand Yapı'nın her hangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7) Kural olarak, Kullanıcılara ait Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talebi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

8) Site'nin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir. Siteden reklam, banner, içerik görmek başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi kayıplardan hiçbir suretle Semerkand Yapı sorumlu değildir.

9) Site'de yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda tüm fikri sınai haklar ve mülkiyet hakları Semerkand Yapı'ya aittir.

10) Ek bilgi ve destek almak için, Site'de belirtilen iletişim yolları ile Kullanıcıların ("Kullanıcılar" veya "Kullanıcı") www.semerkandyapi.com sitesine ("Site") vermiş olduğu bilgilerin gizliliğinde, korunmasında ve ilgili diğer hususlarda aşağıdaki Gizlilik Politikası benimsenmiştir.

11) Semerkand Yapı'nın bu Gizlilik Politikasını değiştirme veya iptal etme hakkı saklıdır.

Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir görüş bildirmek, soru yöneltmek, veya Gizlilik Politikasının ihlali ile ilgili haber vermek isterseniz, Bize Ulaşın linkinden faydalanabilirsiniz.

Semerkand Yapı sitesini ziyaret eden her bir ziyaretçi bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.